Általános szerződési feltételek régi

Zümi Méhészet webáruház

Általános Szerződési Feltételek – Zümi Méhészet webáruház

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Zümi Méhészet, Nagy Balázs (székhely: 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky utca 15., adószám: 77144359-2-28, kistermelői regisztrációs szám: 07-2-T-121), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: Zümi Méhészet, Nagy Balázs
A szolgáltató székhelye: 9090 Pannonhalma,Bajcsy-Zsilinszky utca 15.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: zumi@zumimeheszet.hu
Kistermelői regisztrációs szám: 07-2-T-121
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala
Adószáma: 77144359-2-28
Telefonszámai: +36 20 386 6379
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: BIT-Hungary Kft., 1037 Budapest, Kunigunda útja 15., email:support@web-set.hu, telefon: 06-1-436-1010

 

Alapvető rendelkezések

 

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF 2016. július 11-én lép hatályba. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, a jelen weblapon közzétéve, az ÁSZF-et megváltoztassa.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű egésze és elemei, képei szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat felhasználni kizárólag a Szolgáltató előzetes és írásbeli hozzájárulásával lehet.
1.4. A webshop technikailag 99,5% rendelkezésre állást biztosít, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot a webshop előzetes értesítés nélküli leállítására, szüneteltetésére, akár üzleti, akár technikai okokból.

 

Adatkezelési szabályok

 

2.1. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége:

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

3.1. A webshopban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek leírásában mind a nettó (ÁFA nélküli), mind a bruttó árat megjelenítjük. A házhozszállítás, a csomagolás, az utánvétel és esetleges más díjakat a teljes ‘Kosár’ nézetben jelenítjük meg, amennyiben a szállítási és fizetési módot már megadták.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről lehetőleg fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

4.1. A termékek adatlapján található ‘Kosárba rakom’ gomb segítségével illetve a darabszám beállításával bármikor kezdeményezhető vagy kiegészíthető egy rendelés. A rendelés leadásához nem szükséges regisztráció, ám a regisztrációs adatok megadásával az ügyfél online nyomon követheti rendelését. A rendelés aktuális tartalma a weblap jobb felső részén található ‘Kosár’ vagy ‘Bevásárló kosár’ gombra kattintással bármikor megtekinthető. Itt a ‘Kosár’ nézetben van lehetőség a meghirdetett kuponkód érvényesítésére, illetve a szállítási mód változtatására. Szintén itt van lehetőség a kosárba rakott tételek darabszámának változtatására (+ illetve – gombbal) és törlésére (x gombbal). A ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb megnyomásával kezdeményezhető a számlázási és postázási adatok megadása illetve a fizetési mód kiválasztására is itt van mód.
4.2. A webáruházban rendelkezésre álló szállítási módok: futárpostai kézbesítés (kiszállítás), személyes átvétel (egyeztetett helyen és időpontban), Foxpost csomagátvételi pont használata.
4.3. Fizetési lehetőségek: előre banki átutalás, utánvét.
4.4. A Szolgáltató webáruház az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton (emailen) haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató az elektronikus email továbbítás internetes lépéseit nem képes és nem tudja kontrollálni, így amennyiben a megrendelő (vevő) 8 órán belül nem kapja meg a megrendeléséről szóló emailes visszaigazolást, köteles a Szolgáltató fent megadott kapcsolattartási email címén vagy telefonszámán ezt a hiányt jelezni, annak érdekében, hogy a technikai fennakadást a Szolgáltató minél előbb valamilyen módon pótolni tudja.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezésüket követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megtörténik.
5.2. A megrendelések általános teljesítési határideje 1-5 nap, a Szolgáltató a megrendelés összeállítását haladéktalanul elektronikus formában jelzi a vevő felé az esetleges már nem szállítható, vagy hiánycikkek megjelölésével együtt. Ha Szolgáltató és Felhasználó (vevő) a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2. Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a megrendelt termék eredeti állapotában, lehetőleg az eredeti csomagolásban kerüljön vissza Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása során a visszaküldés költsége a vevőt terheli. Az elállási jog nem gyakorolható a jogszabályokban megadott termékek esetén. Az elállási jog gyakorlása során a Szolgáltató megvizsgálja az elállási jog jogszerűségét, és amennyiben az jogszerű volt, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat.

 

Garancia, jótállás

7.1. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

 

Panaszkezelés

8.1. A panaszügyintézés a Szolgáltató fent megadott emailes és telefonos elérhetőségein vagy címén hagyományos levélben kezdeményezhető. A Szolgáltató székhelyén üzlet nem található, ott személyes panaszkezelés nincs.

 

Vegyes rendelkezések

9.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi Városi Bíróság illetékességét.

 

Pannonhalma, 2017. december 1.